معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات

عضو هیات عامل بانک و معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-82932215
نمابر :