اداره کل اموربین الملل اداره کل اموربین الملل

اداره کل امور بین الملل - معاون اجرایی
آدرس پستی : تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا سابق) بالاتر از اسفندیار کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 طبقه 4
تلفن : 021-26200765
نمابر : 021-26200765
اداره کل امور بین الملل - معاون خارجه
آدرس پستی : تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا سابق) بالاتر از اسفندیار کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 طبقه 4
تلفن : 021-26231091
نمابر : 021-26231091
اداره کل امور بين الملل - معاون ستادی و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا سابق) بالاتر از اسفندیار کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 طبقه 4
تلفن : 021-26200766
نمابر : 021-22034504
 

مطالب مرتبط مطالب مرتبط