معاون امور منابع انسانی معاون امور منابع انسانی

عضو هیات عامل بانک و معاون منابع انسانی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-82932200
نمابر :