معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون اداره کل روابط عمومی

اعظم شهریاری
معاون اداره کل روابط عمومی
تلفن : 021-82932100
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول