معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل رفاه کارکنان - معاون امور رفاهي و تسهيلاتي

غلامحسين طاعی
اداره کل رفاه کارکنان - معاون امور رفاهي و تسهيلاتي
تلفن : 021-66710944
نمابر : 021-66743010
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم-