معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

معاون کسب و کار اداره کل بانکداری الکترونیک

محمد رجبی
معاون کسب و کار اداره کل بانکداری الکترونیک
تلفن : 021-66722534
نمابر : 021-66723528
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴