معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل امور مدیریت های شعب - معاون امور شعب استان ها

عليرضا ممي زاده آقاباقر
اداره کل امور مدیریت های شعب - معاون امور شعب استان ها
تلفن : 021-88875589
نمابر : 021-88875589
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم