سرویس برداشت بدون کارت سرویس برداشت بدون کارت

با عنايت با پيشرفت هاي صورت گرفته در ارايه خدمات بانکي در بانکهاي سراسر کشور و نيز با توجه به اهميت تمرکز بر ارايه سرويسهاي جديد جهت  افزايش رضايتمندي مشتريان ، بانک مسکن براي اولين بار در سطح کشور جهت نيل به اين هدف مهم سرويس جديدي به نام " برداشت بدون کارت " را راه اندازي نموده که با استفاده از آن مي توان بدون همراه داشتن کارت از دستگاه هاي خودپرداز بانک مسکن برداشت وجه نمود.

برای استفاده از این سرویس ، مشتری دارای مسکن کارت می تواند به یکی از سه روش ذیل اقدام نماید؛

  • دستگاه خودپرداز :
    • مشتری پس از ورود مسکن کارت و رمز چهار رقمی و انتخاب منوی "شارژ و سایر خدمات" و سپس" خدمات برداشت بدون کارت" با وارد کردن مبلغ، شماره تلفن همراه شخص گیرنده وجه و رمز دلخواه 5 تا 12 رقمی ، یک قبض برداشت بدون کارت ایجاد و برای شماره تلفن همراه وارد شده پیامک می گردد.
  • کیوسک :
    • ایجاد قبض برداشت بدون کارت بر روی کیوسک های بانک مسکن نیز مشابه با روش مورد استفاده در دستگاه های خودپرداز و از طریق منوی "برداشت بدون کارت" امکان پذیر است.
  • درگاه اینترنت :
    • مشتری پس از ورود به صفحه کاربری خود می تواند با مراجعه به منوی کارت و انتخاب گزینه "صدور قبض برداشت بدون کارت" همانند مراحل ذکر شده در دستگاه خودپرداز صورت میپذیرد.
  • نحوه برداشت وجه :
    • شخص گیرنده وجه با مراجعه به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک مسکن بدون ورود کارت و انتخاب منوی " سرویس های بدون کارت" و سپس "برداشت بدون کارت" با وارد نمودن شماره قبض و نیز رمز آن که توسط شخص ایجاد کننده قبض تعیین گردیده است می تواند مبلغ مورد نظر را در یک یا چند مرحله برداشت نماید.

 

تذکر :

  • اين سرويس تنها براي پذيرندگان مسکن کارت که کارتهاي آنها داراي قابليت انتقال وجه مي باشد فعال بوده و دريافت وجه نيز تنها با مراجعه به دستگاه هاي خودپرداز بانک مسکن مقدور مي باشد.
  • هر مشتري در روز تا 3 مرتبه و تا سقف 2.000.000 ريال مي تواند قبض برداشت بدون کارت ايجاد نمايد.
  • دارنده Ticket و رمزمرتبط آن، با استفاده از اين سرويس مي تواند در روز تا 3 مرتبه و تا حداکثر مبلغ 2.000.000 ريال وجه نقد از دستگاه خودپرداز دريافت نمايد .
  • تا پیش از اولین برداشت، شخص ایجاد کننده قبض می تواند با مراجعه به یکی از دستگاههای خودپرداز یا کیوسک بانک مسکن و یا استفاده از اینترنت بانک با وارد کردن کارتی که توسط آن صدور قبض برداشت بدون کارت انجام شده است و وارد کردن شماره موبایل اعلام شده و شماره پیگیری چاپ شده بر روی رسید مشتری قبض را ابطال نماید و مبلغ قبض به حساب متصل به کارت واریز میگردد.
تاریخ ویرایش1398/7/14- 6:58