فهرست اخبار فهرست اخبار

از پرسنل شعبه مرکزی مراغه به دلیل پیوستن به باشگاه هزار میلیاردی های بانک مسکن تجلیل شد.

از پرسنل شعبه مرکزی مراغه به دلیل پیوستن به باشگاه هزار میلیاردی های بانک مسکن تجلیل شد.

مراسم جشن هزار میلیاردی این شعبه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی با حضور معاون مدیریت شعب استان، رئیس و معاون حوزه جنوب استان، روسای دوایر ارتباطات و بازاریابی و امور اعتباری مدیریت و شعب تحت پوشش حوزه جنوب استان و همکاران شعبه مرکزی مراغه و تعدادی از مشتریان، در محل شعبه برگزار گردید.
دومین شعبه ای که در استان آذربایجان شرقی، در سال جاری به عضویت باشگاه هزار میلیاردی های بانک مسکن در آمد، شعبه مرکزی مراغه می باشد. این شعبه یکی از شعب تحت پوشش حوزه جنوب استان بوده که با تعداد 12 نفر پرسنل در خدمت مردم و مشتریان بانک، در شهرستان مراغه می باشد. مراسم جشن هزار میلیاردی این شعبه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی با حضور معاون مدیریت شعب استان، رئیس و معاون حوزه جنوب استان، روسای دوایر ارتباطات و بازاریابی و امور اعتباری مدیریت و شعب تحت پوشش حوزه جنوب استان و همکاران شعبه مرکزی مراغه و تعدادی از مشتریان، در محل شعبه برگزار گردید. در این مراسم محبوب قرصی معاون مدیر شعب استان طی سخنانی ضمن عرض تبریک، از تلاش مجموعه همکاران شعبه مرکزی مراغه به خاطر عضویت شعبه در باشگاه هزار میلیاردی های بانک مسکن تشکر و قدردانی نمود و ادامه روند افزایشی شعبه را در همه زمینه ها، در روزهای آتی خواستار شد. در این مراسم از 7 نفر از مشتریان خاص شعبه نیز که به دعوت مسئول شعبه، در مراسم حضور داشتند، با اهدای هدایا و لوح های سپاس تجلیل شد. مراسم با اعلام ارسال لوح های تقدیر از طرف اداره امور کارکنان بانک به هر یک از همکاران شعبه و پرداخت 70 ساعت اضافه کار به هریک از کارکنان شعبه تا پایان ماه جاری ادامه پیدا کرد و در نهایت با کیک تهیه شده، از حاضرین در مراسم، پذیرایی به عمل آمد.
آخرین بروزرسانی 1400/4/22