تازه های اخبار تازه های اخبار

عملکرد سامانه سامد در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی:

پاسخگویی و مشاوره، به تعداد4524 فقره نامه و درخواستهای مردمی از طریق سامانه سامد، در سال 94 و 9 ماهه سال جاری

روابط عمومی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی طی اقدامی ، توانست به تعداد 4524 فقره نامه، ارسالی از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت(سامد)، از خرداد ماه سال 1394 تا آذرماه سال 1395 پاسخ و مشاوره دهد.

کارشناس روابط عمومی استان آذربایجان شرقی در رابطه با عملکرد این سامانه در بانک مسکن استان آذربایجان شرقی، طی سخنانی گفت: سامانه ارتباط مردم با دولت، یا به عبارت مختصر (سامد) سامانه ای است که توسط استانداری، در یکی از ساختمان های استانداری، بین دستگاههای اجرایی استان راه اندازی شده و مردم به راحتی می توانند درخواست های خود را، از طریق تماس با شماره 111، به کاربران مستقر در استانداری اعلام نمایند و کاربران هم در خواستهای مربوطه را بر اساس نوع آنها از طریق سامانه سامد به دستگاههای اجرایی در کل استان به صورت الکترونیکی ارسال می نمایند.

وی گفت پاسخ دهی به این نامه ها و درخواستها در استان جزو وظایف روابط عمومی تعریف شده است و روزانه با ورود به این سامانه، با هماهنگی مدیر شعب استان، معاونین مدیریت و دوایر مدیریت نسبت به پاسخگویی به این درخواستها در سامانه مذکور اقدام لازم به عمل می آید.کارشناس روابط عمومی استان افزود: این سامانه حدود 8 سال است که راه اندازی شده است و تعداد نامه ها و درخواستهای مردمی، در زمان سفرهای ریاست جمهوری و هیات دولت  به استان و نشستهای مردمی استاندار با مردم، به اوج خود می رسد و در روزهای عادی تعداد نامه ها کاهش نسبی می یابد.وی ادامه داد: از خرداد ماه سال گذشته تا به امروز دقیقا تعداد4524 نامه در کارتابل بانک مسکن استان بارگذاری شده است که تاپایان آذر ماه سال جاری نسبت به پاسخگویی اقدام شده است طوریکه نحوه پاسخگویی اغلب به صورت مشاوره و تشریح سبد تسهیلاتی بانک مسکن بوده و از فرصت بدست آمده، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات بانک مسکن از طریق افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، حداکثر بهره برداری صورت گرفته است تا با توضیح شرایط این حساب، گام موثری در افتتاح از این حساب توسط مردم، در بانک مسکن صورت پذیرد.کارشناس روابط عمومی استان افزود خوشبختانه تاکنون هیچ شکایتی در این خصوص، از طرف صاحبان نامه ها و درخواست کنندگان وجود نداشته و عملکرد بانک و نحوه پاسخگویی به درخواست ها، مورد قبول مسیولین ذیربط قرارگرفته است. 

آخرین بروزرسانی 1395/12/5