تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست مدیر شعب استان با همکاران شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

طی نشستی در سالن همایش مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، همکاران شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی استان، مسایل و مشکلات خود را با مهدی احمدی مدیر شعب استان مطرح نمودند.
 طی نشستی در سالن همایش مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، همکاران شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی استان، مسایل و مشکلات خود را با مهدی احمدی مدیر شعب استان مطرح نمودند.
آخرین بروزرسانی 1395/11/4