تازه های اخبار تازه های اخبار

مصاحبه با رییس شعبه شهید مطهری میانه

مصاحبه با رییس شعبه شهید مطهری میانه

شعبه شهید مطهری میانه یکی از شعب تحت پوشش مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی می باشد که توانسته است در جذب کل منابع ، قرض الحسنه جاری ، پرداخت تسهیلات و کاهش مطالبات غیرجاری مطلوب عمل نماید به همین منظور در شعبه حاضر و به پای صحبت آقای اکبر پورآقا رییس شعبه نشستیم و دلایل موفقیت شعبه را از وی وهمکاران شعبه جویا شدیم که به شرح زیر ار نظر گرامیتان می گذرد.

عوامل کلی موفقیت شعبه را در چه می دانید؟
همانگونه که مستحضرید منابع انسانی هر سازمان بزرگترین سرمایه آن سازمان می باشد لذا توجه به این سرمایه اساسی و استفاده بهینه از آن باعث رشد و تعالی سازمان خواهد شد، در این راستا شعبه ضمن توجه به خواسته های همکاران، روحیه همدلی و همسویی با اهداف سازمان و این باور که تحقق خواسته های همکاران در گرو پیشرفت و تعالی سازمان می باشد را تقویت و به منظور تشویق همکاران به تلاش مضاعف ، نسبت به هدفمند نمودن کلیه پرداختیها(اضافه کار ، پاداش و...) بر اساس آیتمهای تعریف شده در بخشهای مختلف بانکداری اقدام نمود که این امر ضمن ایجاد رقابت سالم در بین همکاران ، عدالت در پرداختیها را شامل و رضایت همکاران را تامین نمود.
درجذب منابع از چه راهکارهایی استفاده می نمایید؟ 
یکی از اصول مهم و اساسی در جذب منابع، اطلاع از وضعیت بازار و شناخت نیازهای مشتریان می باشد لذا توجه به این مهم و استفاده موثر از سبد کالاهای رقابتی بانک توام با همدلی و همزبانی و انگیزه مضاعف همکاران و سرلوحه قرار دادن توصیه ها و راهنماییهای اولیا بانک در تحقق این امر حایز اهمیت بود.
بدیهی است تقویت این باور در همکاران که در دنیای رقابتی امروز بازاریابی یکی از مولفه های اساسی در بقای سازمان می باشد باعث گردید تک تک همکاران علاوه بر تلاش خود، از اعضای خانواده و آشنایان در اینخصوص استفاده موثر بعمل آوردند (بازاریابی مویرگی) به نحوی که از کوچکترین فرصتها جهت شناساندن بانک و محصولات آن استفاده و تنوانستیم جایگاه شعبه را در میان اذهان مردم شهر پررنگ تر نماییم .
تاچه اندازه در شعبه به بازاریابی اهمیت می دهید؟
فرآیند بازریابی در شعبه به دو بخش بازاریابی داخلی و بازاریابی خارج از بانک تعریف و از کلیه همکاران در هردو بخش استفاده موثر بعمل آمد به نحوی که ضمن توجه به اصل تکریم ارباب رجوع و برآوردن خواسته های به حق و منطقی مشتریان توام با سرعت عمل و دقت لازم، درصدد جلب رضایت مشتریان درآمده و بازاریابی بیرونی را نیز به صورت هدفمند پیگیری و نتایج حاصله در جلسات مستمر مربوطه و به منظور شناخت نقاط ضعف و رفع موانع احتمالی بحث و بررسی می گردد.
چه عواملی باعث موفقیت شما در خصوص وصول مطالبات غیرجاری گردید؟
باعنایت به اینکه وصول مطالبات غیرجاری بانک، جز منابع صفر درصدی بوده و تاثیر مستقیم در اهداف عالیه بانک و توانمندسازی آن دارد لذا نسبت به تشریح این مهم جهت تمامی همکاران اقدام و در راستای تحقق آن، کلیه سرفصلهای تسهیلاتی بین همکاران تقسیم و ضمن تاکید بر رعایت بخشنامه های وصول مطالبات، عملکرد همکاران بصورت هفتگی بررسی و تصمیمات لازمه اعمال می گردد.
بدیهی است موثرترین عامل موفقیت در این بخش احساس مسولیت و پیگیری مستمر همکاران می باشد.
تکریم ارباب رجوع تا چه حد در پیشرفت شعبه موثر بوده است:
همانگونه که مستحضرند یکی از مولفه های اساسی و تاثیر گذار در بقا و پیشرفت هر سازمانی، مشتریان آن سازمان می باشد. لذا شعبه با علم به اینکه مشتریان راضی مستعد تبدیل به مشتریان وفادار بوده و خود بعنوان مبلغی برای بانک خواهند بود، اصل اساسی تکریم ارباب رجوع توام با دقت و سرعت در ارایه خدمات را سرلوحه کار قرار داده و خوشبختانه توانستیم عملکرد خوبی در این زمینه شاهد باشیم.
باتوجه به رقابت موجود در عرصه بانکداری الکترونیک ، این مهم را در پیشبرد اهداف چگونه ارزیابی می کنید:
در حال حاضر بانکداری الکترونیک و خدمات مجازی یکی از نیازهای اساسی و غیرقابل انکار آحاد جامعه می باشد لذا شعبه نیز از این فرصت استفاده و باعنایت به قابل قبول و رقابتی بودن درگاههای الکترونیکی بانک ، از این ابزارها بعنوان یکی از مولفه های اساسی در حفظ و جذب مشتریان استفاده نمود به نحوی که علاوه بر اطلاع رسانی این مزیت توسط همکاران و ترغیب مشتریان جدید و قبلی جهت فعالسازی و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، نسبت به شناسایی بازار و مشتریان حایز شرایط به منظور تخصیص و استفاده از دستگاههای کارتخوان اقدام گردید و باتوجه به اینکه مشتریان مربوطه را شعبه انتخاب می نمود خوشبختانه نتایج قابل قبولی نیز از این اقدام حاصل گردید.

نقش صندوق پس انداز مسکن یکم جهت خانه دار نمودن مردم را چگونه ارزیابی می کنید:
طراحی و ارایه محصول صندوق پس انداز یکم را می توان بعنوان گامی موثر در ایجاد باور خانه دار شدن در اکثریت مردم علی الخصوص جوانان دانست، لذا شعبه با علم به این اصل اساسی ، معرفی این محصول را بعنوان فرصتی جدید و منحصر به فرد در شبکه بانکی تلقی و بامعرفی آن به افراد حایز شرایط توانست بهره برداری لازم را از محصول مربوطه بعمل آورد. مطمنا" با تقویت محصول و حذف برخی محدودیتهای آن، این محصول جایگاه بهتری نزد آحاد جامعه پیدا کرده و ضمن جذب منابع قابل قبول و تحقق اهداف بانک، کمک شایانی در رونق اقتصادی جامعه و شادابی جوانان خواهد نمود.

اهداف ترسیمی مدیریت چه کمکی درجهت پیشرفت شعبه داشته است:
مطمنا" ایجاد حسایت توسط مدیریت و تعیین اهداف، بعنوان چشم اندازی برای شعب تلقی شده و مسیر حرکت شعبه را مشخص می نماید. لذا بررسی و کنترل حرکت شعب در این مسیر توسط مدیریت و بها دادن به شعب و افراد موثر در پیشرفت آن، باعث ایجاد انگیزه مضاعف در همکاران گردیده و حرکت در راستای اهداف عالی بانک را شتاب بیشری می بخشد که خوشبختانه مدیریت در اینخصوص موثر عمل نموده و باتشویق به موقع همکاران ساعی ، باور توجه به شایسته سالاری را در همکاران تقویت و باعث ایجاد انگیزه مضاعف در همکاران گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/11/19