تازه های اخبار تازه های اخبار

هشتمین جلسه وصول مطالبات و جذب منابع و بانکداری الکترونیک

هشتمین جلسه وصول مطالبات و جذب منابع و بانکداری الکترونیک با حضور روسای شعب 7 تیر – قدس – فجر و ستارخان تبریز و کمیته مربوطه ، ساعت 30/14 روز یکشنبه تاریخ 14/2/93 در محل اتاق مدیر شعب استان تشکیل شد.
در این جلسه محمد حسین جوادیان مدیر شعب استان از روسای دوایر مدیریت که بصورت روزانه در این جلسات در دو نوبت صبح و بعد از ظهر شرکت می کنند تشکر و قدردانی نمود و با بیان عملکرد شعب حاضر در جلسه، به تشریح بخشنامه جدید حساب سپرده ممتاز پرداخت .
آخرین بروزرسانی 1394/5/5