تازه های اخبار تازه های اخبار

پنجمین جلسه وصول مطالبات و جذب منابع و بانکداری الکترونیک

پنجمین جلسه وصول مطالبات و جذب منابع و بانکداری الکترونیک با حضور روسای 4 شعبه تبریز و کمیته مربوطه ، ساعت 30/14 روز چهارشنبه در محل اتاق مدیر شعب استان تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه محمدحسین جوادیان مدیر شعب استان عملکرد شعب حاضر رادرحساب جاری نامناسب خواند و خواستار تلاش ببشتر این شعب درجذب منابع، بویژه حساب جاری گردید.
وی افزود باتوجه به بررسی های به عمل آمده مقررگردیده، ماهانه برای تمامی شعب استان در سرفصلهای کاهش وصول مطالبات معوق، جذب منابع و بانکداری الکترونیکی، هدفگذاری شده، تابدینوسیله تمامی شعب با برنامه به فعالیت خود ادامه دهند.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5