تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری آزمون سنجش شغلی کارکنان بانک مسکن استان آذربایجان شرقی

آزمون سنجش شغلی کارکنان بانک مسکن استان آذربایجان شرقی همزمان باسراسرکشوربا تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، با حضورمدیرشعب، معاونین مدیریت شعب، مسیولین آموزشی مدیریت، نماینده اداره کل آموزش بانک مسکن وتعداد380 نفراز همکاران این استان، روزجمعه تاریخ 2/3/93، راس ساعت 10 صبح دردبیرستان فردوسی شهرستان تبریز برگزارشد.
شرکت کنندگان دراین آزمون هریک به ترتیب گروه آزمونی خود با پاسخگویی به سوال­های مطرح شده، درمدت دوساعت و ربع، با همدیگر به رقابت پرداختند.
این آزمون همه ساله درسراسر کشور به منظورسنجش اطلاعات شغلی همکاران با طرح سوال­های متنوع از محتوای بخش­نامه­ها و دستورالعمل­های بانک برگزارمی­شود که امسال نیز با توجه به شغل سازمانی همکاران درپنج گروه آزمونی به ترتیب گروه روسا و معاونین شعب، گروه پایوران خدمات بانکی شعب، گروه پایوران اعتباری شعب، گروه پایوران ارزی شعب و گروه متصدیان اموربانکی برگزارشد.
درحاشیه این آزمون عسگرپور معاون اداره کل خزانه بانک مسکن که به عنوان نماینده اداره کل آموزش دراین استان حضورداشت طی مصاحبه ای با بیان دومین بارحضورش دراین استان درآزمون سنجش شغلی کارکنان، روند برگزاری آزمون را ستودنی خواند و افزود: با وجود گسترش جغرافیایی استان و زیاد بودن تعداد همکاران شرکت کننده درآزمون، نظم حاکم برآزمون و حضوربه موقع همکاران و نحوه مدیریت مسیولین استانی فوق العاده بوده و هماهنگی تمامی عوامل اجرایی و مدیریتی کاملا مشهود می باشد. وی درپایان سخنان خود برای تک تک همکاران آرزوی موفقیت نمود.
همچنین طی صحبتی که با تعدادی ازهمکاران انجام گرفت، نحوه طراحی سوال­ها را نسبت به سال­های گذشته خوب ارزیابی نمودند و کمتربودن سوال­های محاسباتی و همخوانی تعدادسو­ال­ها و زمان اختصاص داده شده به پاسخگویی را از شاخص­ها و نقاط قوت سوال­ها دانستند و خواستار برگزاری این آزمون به صورت غیرحضوری و اینترنتی درسال­های آتی شدند.
آخرین بروزرسانی 1394/5/5