تازه های اخبار تازه های اخبار

رابطین بازاریابی مدیریت شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی، نشست تخصصی برگزار نمودند:

بازاریابی مدیریت شعب بانک مسکن استان آذربایجان شرقی، برگزار نمود:

پیرو تصمیمات متخذه در کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، معاونین شعب استان به عنوان رابطین بازاریابی در سراسر استان، گرد هم آمده و اقدامات پیشرو در خصوص مسایل ارزی و ریالی را بررسی نمودند.
در این گردهمایی که در مجتمع آموزشی شهید بهشتی (ره) مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی برگزار شد، سیاست های موجود در بازاریابی توسط یعقوب علیپور، کارشناس بازاریابی مدیریت و مسایل ارزی توسط امیر فرشباف ، رییس دایره ارزی شعبه مرکزی تبریز، تشریح ، و بحث و تبادل نظر انجام گرفت. رضا فریق کارشناس روابط عمومی بانک مسکن استان آذربایجان شرقی
آخرین بروزرسانی 1396/5/29