گروه های مذاکره کننده بانک در امر بازاریابی، در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی تشکیل شد.

گروه های مذاکره کننده بانک در امر بازاریابی، در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی تشکیل شد.

گروه های مذاکره کننده بانک در امر بازاریابی، در مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی تشکیل شد.

گروه سوم مذاکره کننده در امر بازاریابی مدیریت شعب استان، در مجتمع آموزشی شهید بهشتی(ره) تبریز تشکیل جلسه دادند.
در راستای مصوبه هیات مدیره محترم بانک و شناسایی بازارهای جدید و جذب منابع خرد و پایدار در کل شبکه بانک و فعال شدن گروه های مذاکره در شعب و مدیریت ها، بانک مسکن مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی، اقدام به گروه بندی و تشکیل اعضای مذاکره و انجام بازاریابی در محدوده جغرافیایی شعب نمود. در این راستا بازارها توسط دایره ارتباطات و بازاریابی، شناسایی و در اختیار گروه های مذاکره قرارداده شد و گروه های مذاکره نیز با اعضای خود و سرگروه های مربوطه با سازماندهی و برنامه ریزی منظم نسبت به انجام بازاریابی های موردی اقدام می نمایند. عملکرد گروه های مذاکره در کمیته بازاریابی استان مورد ارزیابی قرار گرفته و به درخواست های خارج از اختیارات شعب، در کمیته مذکور رسیدگی می شود و عملکرد گروه های مذاکره در تعیین پاداش های مدیریت و اضافه کاری ماهانه تاثیر مستقیم دارد. ترکیب گروه های اصلی مذاکره کننده در سطح استان متشکل از معاونین مدیر و رییس حوزه جنوب استان بوده و مذاکره کنندگان سطح شعب، همکاران منتخب از شعب خواهد بود و شرح وظایف گروه های مذاکره کننده در سطوح مختلف به ایشان به صورت کتبی ابلاغ شده و مقرر گردید با تشکیل جلسات متنوع و متعدد و برنامه ریزی میدانی به فعالیت بپردازند. در پی این اقدامات گروه سوم مذاکره کننده به سرگروهی خلیل ایمانی بخشایش، معاون مالی و فناوری مدیریت شعب استان، با تشکیل جلسه با اعضای گروه در مجتمع آموزشی شهید بهشتی تبریز، به بررسی مسایل پرداختند و ضمن تشریک مساعی، موضوعات مختلفی را مطرح و درباره آنها به بحث و گفتگو پرداختند. خلیل ایمانی بخشایش سرگروه، گروه سوم مذاکره کننده بازاریابی مدیریت با بیان مطالبی، بر تمرکز روی مشتری به جای تمرکز روی محصولات بانک تاکید کرد و گفت: با بکارگیری این تیوری می توان مشتریان را به جای محصولات موجود در بانک مدیریت نمود و استفاده بهینه ای از فرصت های موجود بدست آورد. ایمانی بخشایش در ادامه مطالب خود، ارایه محرک هایی همچون اعطای امتیازات ویژه خدماتی به مشتریان خاص، بکارگیری استراتژی وفادارسازی مانند توسعه و گسترش روابط، هم ذات پذیری، ارتباط منسجم و مداوم با مشتریان، حفظ ارتباط و تماس تلفنی با مشتریان و برقراری رابطه خوب به بهانه های تبریک به مناسبت تولد و...، فراهم نمودن اطلاعات مبادله ای مورد نیاز مشتری مانند خبر و گزارش دادن محصولات جدید برای مشتری، استفاده از قابلیت های نهفته همکاران، ایجاد امنیت در محیط کاری با مشارکت دادن دیگران در ایده های خود، تشویق ایده های خوب و عدم سرزنش ایده های نامناسب و ارتقای قابلیت نگهداری مشتریان برای بهتر ماندن را، از جمله تکنیک های جذب، احیای و ماندگارسازی مشتریان اعلام کرد. سرگروه، گروه سوم مذاکره کننده در امر بازاریابی مدیریت در بخش دیگر سخنان خود، وصول مطالبات معوق را جزو وظایف تمامی همکاران برشمرد و افزود: می توان با بسیج و همت گروهی و انجام اقدامات لازم قبل از سررسید، قدم های موثری را در جهت کاهش مطالبات معوق برداشت. وی ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب شعب عضو این گروه، به جهت قرار گرفتن 9 شعبه از 26 شعبه مدیریت درمنطقه سبز، در ارزیابی عملکرد استان، خواستار تلاش همگانی برای ارتقای جایگاه مدیریت شعب استان شد و ادامه داد: امیدوارم با توکل به خداوند متعال، در کمال آرامش، با همکاران، وارد میدان عمل شده و با اجتماعی از همکاران با نشاط که دارای پشتکار عالی هستند، نمره 20 را برای گروه، فراهم آوریم. در این جلسه هر یک از اعضای گروه ضمن استقبال از این طرح به بیان نکته نظرات خود پرداختند و درباره مباحث مطروحه بحث و گفتگو انجام گرفت. لازم به ذکر است گروه اول مذاکره کننده در امر بازاریابی مدیریت شعب استان به سرگروهی محبوب قرصی، معاون اجرایی مدیریت شعب استان، جلسه خود را هفته گذشته برگزار کردند و گروه دوم نیز به سرگروهی حسین رضایی معاون اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان، هفته پیشرو جلسه خود را با حضور اعضای گروه برگزار خواهند نمود.
آخرین بروزرسانی 1397/10/11