فروش اقساطی مواد اولیه،ابزار کار وماشین آلات فروش اقساطی مواد اولیه،ابزار کار وماشین آلات

فروش اقساطی مواد اولیه :

منظور از فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار عبارت است از خرید کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی بنا به تقاضای کتبی آنان، توسط بانک و سپس فروش نسیه آنها به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز این گونه واحدها به ترتیبی که بهای آن دفعتاً واحده و یا به اقساط مساوی و یا نامساوی و در سررسیدهای معین دریافت گردد .
شرایط خریدار : 
داشتن صلاحیت فنی و تخصصی و توانایی لازم برای انجام معامله موضوع معامله با نوع فعالیت شرکت (شخص حقوقی) مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه باید تناسب داشته باشد. شخص حقیقی باید دارای اهلیتهای لازم باشد. داشتن حسابجاری با کارکرد مناسب 

شرایط و ویژگیهای تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار :
تسهیلات فروش اقساطی خرید ابزار کار، لوازم یدکی و مواد اولیه ماهیتاً در زمره تسهیلات کوتاه مدت و با حداکثر مدت بازپرداخت یک سال قرار دارد. فروش اقساطی، در بخش بازرگانی قابل استفاده نیست. بدین مفهوم که منحصراٌ برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی باید مورد استفاده قرار گیرد. میزان مواد اولیه مورد تقاضا باید با حجم یک دوره تولید متقاضی متناسب باشد. میزان تسهیلات اعطایی براساس80% پیش فاکتور (ارزش کالای مورد خریداری) می باشد . پس از امضای قرارداد داخلی، وجه کالا (اصل تسهیلات + پیش دریافت) طی یک فقره چک بانکی به نام فروشنده ، صادر و به وی پرداخت می شود، ضمناً فاکتور کالای خریداری شده به نام "بانک مسکن" صادرخواهد شد. مدت تقسیط حداکثر معادل یک دوره ی تولید است که بیش از یکسال نمی تواند باشد. چنانچه خریدار در تسویه بدهی خود تأخیر نماید، علاوه بر پرداخت اصل بدهی به انضمام سود مربوطه، ملزم به پرداخت جریمه تأخیر تأدیه، براساس نرخ سود مورد انتظار به علاوه 6 درصد مانده بدهی خواهد بود. خریدار مکلف است، کالای مورد معامله را برای کل مدت قرارداد به میزان 100% ارزش کالا نزد شرکتهای معتبر بیمه، به نفع بانک، بیمه تمام خطر نموده و بیمه نامه را قبل از تنظیم قرارداد به بانک ارایه نماید. در معاملات فروش اقساطی، تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده و اقساط مقرر باید طبق قرارداد پرداخت گردد. مسئولیت انتخاب، تحویل، حمل، نصب اموال موضوع معاملات فروش اقساطی به عهده متقاضی است. حداکثر زمان لازم برای وصول قیمت فروش اقساطی کالای مورد نظر، یکسال می باشد که نباید از یک دوره تولید تجاوز نماید . ملاک محاسبه میزان تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، قیمت و یا مبلغی است که تولیدکنندگان کالا (فروشندگان) در برگ فروش یا پیش فاکتور خود درج می نمایند . . قیمت فروش اقساطی با توجه به قیمت تمام شده و حداقل سود مورد انتظار بانک تعیین می گردد. وصول اقساط فروش اقساطی به صورت مساوی (ماهیانه) می باشد. اخذ وثائق قابل قبول مطابق با سیاستهای اعتباری سالانه بانک .انواع وثایق :
اموال غیر منقول با کاربری مسکونی یا اداری سفته تضمینی با دو امضا اوراق و اسناد بهادارطبق ضوابط ذیربط اوراق مشارکت فروخته شده ضمانتنامه های بانکی نکته: جهت دریافت تسهیلات فوق واریز 30 درصد اصل تسهیلات بصورت نقدی الزامی است. 
 
شرایط تسهیلات ماشین آلات :

بانک در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش بخشهای اقتصادی، تولید (صنعت ، معدن ، کشاورزی و ساختمان) وخدماتی می تواند، اموال منقول( نو ودست اول) و با عمر مفید بیش از یکسال را بنا به درخواست مشتریان و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تضمین کافی در چارچوب ضوابط بانک به صورت اقساطی به آنان بفروشد.
 
شرایط خریدار: 
  • داشتن حسابجاری با کارکرد مناسب
  • داشتن صلاحیت فنی و تخصصی و توانایی لازم برای انجام معامله. 
  • تناسب موضوع معامله با نوع فعالیت شرکت (شخص حقوقی) مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه
  • شخص حقیقی باید دارای اهلیت های لازم و قانونی باشد.

شرایط فروش اقساطی : 

اخذ تقاضای کتبی و تعهدنامه متقاضی مبنی بر خرید و استفاده مستقیم اموال موضوع مورد درخواست. 
در فروش اقساطی، کالا ابتدا توسط بانک تهیه و سپس با انعقاد قرارداد به متقاضی واگذار می شود. 
قیمت فروش اقساطی با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می گردد.
داشتن مجوزهای لازم برای واحد تولیدی الزامی است.
در معاملات فروش اقساطی تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده و اقساط مقرر باید طبق قرارداد پرداخت شود.
سود ایامی که قسط دریافت نمی گردد به صورت جداگانه و سود ایام بازپرداخت نیز به صورت جداگانه محاسبه و مجموع آنها بعنوان سود کل فروش اقساطی منظور می شود. 
میزان تسهیلات اعطایی براساس 80% پیش فاکتور (ارزش ماشین آلات یا تأسیسات و وسایل تولید) می باشد. 
پس از امضای قرارداد داخلی ، وجه کالا (اصل تسهیلات +پیش دریافت) طی یک فقره چک بانکی به نام فروشنده صادر و به وی پرداخت می شود. ضمناٌ فاکتور کالای خریداری شده به نام بانک مسکن صادر خواهد شد.
فروش اقساطی در امور بازرگانی قابل استفاده نیست. لذا فروش اقساطی منحصراً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی باید مورد استفاده قرار گیرد.
وصول اقساط فروش اقساطی، می تواند به صورت مساوی (ماهیانه) و یا سه ماهه باشد.
به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی، اموال مورد خریداری باید نزد یکی از شرکتهای معتبر بیمه ، بیمه تمام خطر شود.
مدت بازپرداخت تسهیلات جهت خرید ماشین آلات ساختمانی حداکثر تا 3 سال وفق سیاستهای اعتباری بدون سپرده سالیانه و سایر مقررات جاری تعیین می شود. 
نکته : دوره بازپرداخت تسهیلات خرید ماشین آلات ، تاسیسات و وسایل تولید نباید بیش از عمر مفید آن باشد.
 
انواع وثایق: 
 
  • اموال غیر منقول واجد شرایط گروگانهای بانک
  • سفته تضمینی طبق ضوابط ذیربط
  • اوراق و اسناد بهادارطبق ضوابط ذیربط
  • اوراق مشارکت فروخته شده توسط بانک مسکن
  • سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  • ضمانتنامه های بانکی 
نکته : جهت دریافت تسهیلات فوق واریز 30 درصد اصل تسهیلات بصورت نقدی الزامی است.
**- اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش صنعت و معدن به منظور خرید ماشین آلات سبک و سنگین ساختمانی نو و دست اول مرتبط با فعالیت خود در قبال تضمین بازپرداخت اقساط توسط شرکتهای بیمه و سایر وثائق معتبر (به استثنای سفته) مانند وثایق غیر منقول سهل البیع و اوراق بهادار (اوراق مشارکت، سهام پذیرفته شده در بورس، ضمانتنامه های بانکی، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و...) امکانپذیر است.
تاریخ ویرایش :1395/10/28- 12:5