احداث مسكن روستايی احداث مسكن روستايی

دستورالعمل تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی:

سقف تسهیلات:
 400 میلیون ریال برای عموم متقاضیان،در تمامی روستاهای کشور و شهرهای با جمعیت زیر25.000نفرجهت احداث واحد مسکونی

نرخ سود دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی:5 درصد

مهلت قانونی شروع به کار و پرداخت مرحله اول تسهیلات:حداکثر 6 ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک می باشد.

مجموع مدت قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی:

1-برای تمامی مشمولین طرح اعم از انفرادی و مجتمع 180 ماه می باشد.

2-دوران مشارکت مدنی 24 ماه و تا 2 دوره 6 ماهه مجموعاً 36 ماه با همان نرخ سود قابل تمدید خواهد بود.

3-حداکثر مدت قرارداد فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه ،پس از کسر دوران مشارکت مدنی از مجموع حداکثر مدت قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی(180 ماه)تعیین می گردد که پس از اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و تایید ارزیاب بانک،سود دوران مشارکت مدنی سهم متقاضی به اصل تسهیلات اضافه شده و به دو روش بازپرداخت ساده و پلکانی و صرفاً به صورت ماهیانه تقسیط می گردد.

نکته 1: مدت قرارداد مشارکت مدنی با احتساب دوران تمدید حداکثر به مدت 36 ماه می باشد، لذا باید شریک ظرف مدت تعیین شده به  ایفای تهعدات خود در قرارداد منعقده و اتمام عملیات ساختمانی اقدام نماید.

نکته 2:تعداد مراحل اصلی پرداخت،سه مرحله می باشد،ولی با توجه به شرایط استان ها و به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی،تا5 مرحله قابل اجرا خواهد بود.

4-چنانچه تا سررسید قرارداد شریک نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننماید؛ از تاریخ سر رسید قرارداد تا تاریخ تسویه،مبلغ وجه التزام(خسارت) با نرخ سود کل(در حال حاضر 18%) به اضافه 6% محاسبه و به همراه اصل و سود تسهیلات (سهم متقاضی) از شریک دریافت می گردد.

5-اعطای تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه برای هر خانوار صرفاً برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.

6-اتمام عملیات ساختمانی-پایان دوران مشارکت مدنی-به منظور انعقاد قرارداد فروش اقساطی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(بنا به تایید ارزیاب بنیاد و ارزیاب بانک) اعلام می گردد.

توضیح : در مورد متقاضیان مجتمع ساز اتمام عملیات ساختمانی و قرارداد مشارکت مدنی منوط به معرفی افراد واجد شرایط جهت عقد  قرارداد فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود. بدین صورت که اتمام عملیات ساختمانی بدون معرفی افراد واجد شرایط به شعبه پس از مهلت مقرر(36 ماه) به منزله عدم ایفای تعهدات قرارداد منعقده خواهد بود و قرارداد مزبور مشمول جریمه تاخیر تادیه می گردد.

7-احراز توانایی مالی بازپرداخت مطالبات بانک توسط متقاضیان و ضامنین وی الزامی است.

8-در  صورت عدم وجود اسناد ملکی پلاک مورد مشارکت،اخذ وثیقه سفته تضمینی زنجیره ای معتبر(سه نفره) علاوه بر سایر گروگان های مورد قبول بانک،(با اخذ مدارک و مستندات مربوطه) و احراز توانایی بازپرداخت مطالبات ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری امکان پذیر می باشد.

توضیح:افراد یک خانوار،افرادی هستند که دارای وحدت زندگی،وحدت محل سکونت و وحدت بودجه باشند.لذا لزوماً افراد یک خانوار دارای رابطه خویشاوندی(بستگان درجه اول و بستگان نزدیک) نمی باشند.مراتب تایید پرداخت تسهیلات کتباً از بنیاد مسکن استان استعلام گردد.

9-همچنین بنابر دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا،شرایط سنی بیش از 18 سال مطرح گردیده است که در خصوص فرزند ذکور می بایست مشکل نظام وظیفه نیز نداشته باشند.

سایر ضوابط حاکم بر اعطای تسهیلات موضوعه،مطابق دستورالعمل های جاری بانک خواهد بود.

تاریخ ویرایش1398/4/24- 13:42